Loading...
ข้อมูลหลักสูตร

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ของโรงแรม

หมดเวลาลงทะเบียน
พิมพ์ใบรับรอง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ : "กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ของโรงแรม"


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น.
✅วิทยากรพิเศษ : คุณมินร์รฐา ธนินท์พิชิตชัย (Room Division Manager)
✅จัดโดย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

  • การประมาณการรายได้จากความต้องการและการขายห้องพัก
  • การจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
  • การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

สอบถามเพิ่มเติ่ม 

อ.ดร.มุกดาวรรณ  พลเดช 092924-4591

เข้าร่วมสัมมนา กด https://line.me/R/ti/g/bBUdU-FCZx